Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza w trybie pozakonkursowym nabór wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl