Nabór wniosków na projekty ukierunkowane na wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej osób młodych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl