Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (typ 2).
Konkurs dedykowany wspieraniu branż służących rozwojowi inteligentnych…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl