Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza I etapowy konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl