W dniu 29 lutego 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zamieścił informację o naborze wniosków w ramach Poddziałania 10.4.1, który rozpocznie się od 29 marca a zakończy 12 kwietnia 2016 r.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl