Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 25-007 Kielce, ul. H. Sienkiewicza 27 ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-033/16na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl