Nabór wniosków na projekty w zakresie:- usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi świadczonych w lokalnej społeczności i/lub- usług wsparcia rodziny i/lub- mieszkań wspomaganych.Wsparcie systemu pieczy zastępczej nie jest przedmiotem niniejszego…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl