Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 11.1.2 RIT Subregionu Północnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020–konkurs nr…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl