Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza konkurs nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 na realizację projektów konkursowych dotyczących aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych na rynku pracy w województwie lubelskim.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl