Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46 40-037 Katowice, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA KONKURS NR RPSL.05.05.00-IZ.01-24-058/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl