Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 25-007 Kielce, ul. H. Sienkiewicza 27 ogłasza w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne konkurs zamknięty nr: RPSW.08.03.06-IZ.00-26-040/16 na składanie…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl