Nabór w trybie konkursowym wniosków na projekty, których celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej oraz deinstytucjonalizacji usług.Konkurs nr RPDS.06.01.04-IP.03-02-103/16dotyczy…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl