Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 Transport Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa Poddziałanie Drogowa dostępność transportowa  – ZIT AJ.
Nabór w trybie konkursowym…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl