WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLUjako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 ogłasza w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl