Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) z dniem 16.05.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/16. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl