NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU oraz SYNTHOS S.A. ogłaszają konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem (wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych nad nową generacją produktów chemicznych), współfinansowanego ze środków…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl