Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-046/16 w ramach działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, Regionalnego Programu Województwa…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl