Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 24.05.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 w ramach Poddziałania 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl