Nabór w ramach Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 – typ projektów „Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl