Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-pomorskiego.
Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa,…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl