Nabór na projekty typu „kapitał zalążkowy” (z ang. „seed money”) w Programie Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020.
Ogłoszenie o naborze w jęz. angielskim dostępne na stronie Programu.
Językiem oficjalnym programu jest język…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl