Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) z dniem 02.06.2016 r. ogłasza nabór nr RPWP.08.01.03-IZ-00-30-001/16. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl