Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
jako Instytucja Wdrażająca
Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko–dąbrowskiej
w ramach
I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Programu Infrastruktura i…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl