W dniu 14.06.2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłosił konkurs nr POWR.01.02.01-IP.14-26-002/16

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl