Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020 ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego IP ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
Osi…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl