Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na finansowanie projektów grantowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Pilotaż ScaleUp

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl