Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej, konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl