Zarząd Województwa Lubelskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs nr RPLU.11.03.00-IZ.00-06-001/16 w ramach działania 11.3 Ekonomia…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl