Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.13.02.00-IZ.00-06-001/16.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl