Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego jako Instytucja ZarządzającaRegionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania: 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl