Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+)  ogłasza nabór w ramach Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Ogłoszenie zostało opublikowane przez…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl