ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym– Lubuskie 2020
WZYWA DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W TRYBIE POZAKONKURSOWYM
Wezwanie nr: RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P01/16w…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl