Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.4. Redukcja emisji RPO WP 2014-2020 (RPPM.10.04.00-IZ.00-22-002/16).Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl