Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Nabór nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-012/16Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, Działanie 8.2…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl