Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-007/16 na makro-innowacje: Ścieżka A – Akcelerator w temacie: Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczenia usług…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl