Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.08.03.01-IZ.00-26-051/16 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl