Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020.
Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl