Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewóztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne RPO WP 2014-2020…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl