Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) z dniem 08.08.2016 r. ogłasza nabór nr RPWP.05.01.03-IZ-00-30-001/16 w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 5.1.3…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl