Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) z dniem 30.08.2016 r. ogłasza nabór w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Ogłoszenie zostało…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl