Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego25-007 Kielce, ul. H. Sienkiewicza 27 ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-053/16  i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl