Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs do Działania 2.2 Infrastruktura drogowa w ramach POPW 2014-2020.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl