Od 5 września do 31 października 2016 r. ogłoszony jest nabór wniosków o dofinansowanie działań z zakresu ochrony oraz promowania dziedzictwa naturalnego i kulturowego na polsko-niemieckim pograniczu.
Wnioski można składać w dwóch priorytetach: zachowanie, ochrona, promowanie i…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl