Od 5 września do 31 października 2016 r. ogłoszony jest nabór wniosków o dofinansowanie działań z zakresu edukacji transgranicznej na polsko-niemieckim pograniczu.
Ogłoszenie dostępne jest także na stronie Programu Interreg V-A Meklemburgia-Polska.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl