Instytucja Zarządzająca Programem Polska Wschodnia wzywa beneficjentów do złożenia wniosku o dofinansowanie projektów Pomocy Technicznej na 2017 r.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl