Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłasza konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-009/16 na realizację szkoleń kluczowych i merytorycznych pracowników Instytucji Rynku Pracy.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl