Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza
konkurs nr: RPSW.08.02.02-IZ.00-26-063/16
i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl