Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie – 2016 Konkurs zamknięty nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/16 (Ogłoszenie zostało opublikowane przez WUP w Lublinie)

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl