ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGOz siedzibą w Zielonej Górzeul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Górajako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020OGŁASZA KONKURSNr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl