Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne, w ramach OP 10 Energia.
Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl